Partnerské školy

Střední průmyslová škola stavební

Ukaž na mapě Kudelova 8
662 51 Brno Jihomoravský kraj Web stránky
Telefon: 545 321 210

Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 je státní škola s právní subjektivitou. Škola, založená v roce 1885, se svou více než stopětadvacetiletou tradicí v odborné přípravě a výchově studentů, patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice.

Na škole studuje okolo 550 žáků ve 22 třídách denní formy vzdělávání z širokého okolí Brna, od Svitavska na severu po Břeclavsko a Znojemsko na jihu Moravy. Absolventi naší školy se stali nejen vynikajícími odborníky ve stavitelství, v architektuře a v geodézii, ale i vysokoškolskými učiteli.

Na naší škole se každý rok otevírá 5 tříd prvního ročníku čtyřleté denní formy vzdělávání celkem pro 150 žáků, z toho 4 třídy oboru Stavebnictví se 120 žáky a 1 třída oboru Geodézie a katastr nemovitostí s 30 žáky. Další informace je možno také získat na Veletrhu středních škol v Brně, který se každoročně koná vždy v měsíci listopadu na brněnském výstavišti, při Dnech otevřených dveří, které se pořádají v budově školy vždy uprostřed prosince a koncem ledna, případně na telefonním čísle 533 446 120.

Naše škola poskytuje studentům střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v následujících oborech vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví (denní forma vzdělávání)


Od 3. ročníku si studenti vybírají zaměření:


Pozemní stavby

Stavební obnova

Vodohospodářské stavby

Dopravní stavby


36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (denní forma vzdělávání)


bez dalšího členění na jednotlivá zaměření.


Více o studijních oborech na naší škole


Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálnětechnické podmínky pro výuku obou oborů vzdělání. Žáci mohou studovat jeden ze dvou na škole vyučovaných cizích jazyků: anglický nebo německý. Ve třídách oboru stavebnictví je jako povinný výběrový předmět zaveden i druhý cizí jazyk. Výuka odborných předmětů obou studijních oborů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky. Škola má šest učeben výpočetní techniky s připojením k internetu, rýsovny, laboratoře a další odborné učebny.

Výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Rozměry haly umožňují, aby v ní byly hrány košíková, odbíjená, házená, tenis, sálová kopaná, nohejbal, florbal, korfbal. V objektu školy je tělocvična vybavená kompletní sadou gymnastického nářadí, pěti stoly na stolní tenis, brankami na malou kopanou a posilovna vybavená sadou posilovacích strojů a nářadím pro kondiční kulturistiku. Na dvoře školy jsou 2 sportovní hřiště s umělým povrchem (hřiště pro košíkovou, hřiště pro odbíjenou) a asfaltové hřiště pro malou kopanou. Sportovní areál školy mohou žáci využívat i po vyučování, stejně jako učebny s internetem.

Od školního roku 2001/02 se naše škola zařadila do celoevropského vzdělávacího programu „Socrates – Comenius“, což v praxi znamená spolupráci vybraných tříd a žáků se školami obdobného zaměření v Polsku a Finsku, v Itálii a Turecku. Spolupráce na projektu byla ukončena v roce 2009.

Obědy pro žáky školy jsou vydávány ve školní jídelně. V budově školy je rovněž kantýna. Prodávají se v ní potraviny, výrobky studené kuchyně a nealkoholické nápoje. Sortiment kantýny doplňují prodejní automaty teplých a studených nápojů, cukrovinek a baget.

Naše škola nemá vlastní domov mládeže. K celotýdennímu ubytování mimobrněnských žáků využívá kapacit, které nabízejí domovy mládeže jiných brněnských středních škol a učilišť.

Protože je SPŠ stavební v Brně zařazena do sítě státních škol, neplatí její žáci školné.


  

 
 
Pouze do 31. 3. 2018 od nás obdržíte každou čtvrtou a nejdražší položku ZDARMA. Využijte této akce s úsporou až 9.699 Kč za nejdražší pánský oblek nebo 1.699 Kč za nejdražší pánskou košili, obuv a další.
 


PARTNERSKÉ ŠKOLY

Partnerské školy BANDI VAMOS - Pánské oblekyZjistěte si, zda je vaše škola partnerem BANDI VAMOS. Pokud ano, ušetříte při nákupu obleku několik set korun.      

                                   Číst více ...

 


AKCE úpravy obleku ZDARMA

Pánský oblek můžete mít od nás upravený na Vaše míry ZDARMA. Seznamte se s AKCÍ Úpravy pánských obleků ZDARMA od profesionálních krejčí z Pánské obleky BANDI.

Čtěte více ...