Informace pro klienty

Záruční list na obuv

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili obuv u nás. Tento záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.

Veškerá obuv nabízená v prodejnách Pánské obleky BANDI splňuje požadavky obvyklé jakosti a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná. Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a společnosti BANDI VAMOS s.r.o. - síť prodejen BANDI VAMOS reklamační řád.


Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Je vystaven v každé prodejně Pánské obleky BANDI.

Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i záruční list, který Vás informuje o podmínkách záruky. Záruční list je nedílnou součástí dokladu o zaplacení, proto jej pečlivě uschovejte a v případě reklamace jej předložte současně s dokladem o zakoupené obuvi. Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů a částí obuvi, při nedodržení v návodu uvedených zásad ošetřování nemůže být jakákoli Vaše reklamace uznána.

Výběr, používání a údržba obuvi

1. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Poškození obuvi v důsledku jejího užití k nevhodnému účelu nelze v rámci reklamace uznat jako vadu.


2. Pečlivě vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nevhodně zvolený typ obuvi,nesprávná velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.

3. Obuv si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.

4. Obuv je nutno často střídat, zejména v nepříznivém počasí.

5. Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelovosti. Obuv určená ke konkrétnímu způsobu použití (plážová, přezůvková, sportovní, rekreační) obuv není vhodná k celodennímu nošení.

6. Při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci.

7. Usňová i textilní obuv s konfekčním šitím není vodotěsná. Voda může pronikat jak usní, tak šitím a spoji dílců. Odolnost proti promočení lze zvýšit použitím vhodných impregnačních přípravků na obuv.

8. Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu ani bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.

9. Obuv, jenž je vybavena membránou, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř obuvi, musí být ošetřována pouze výrobky označenými vhodností k ošetření obuvi s membránou.

10. Vezmete na zřetel, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost. Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi.

11. Obuv po každém použití ošetřete dle typu a materiálu vhodnými prostředky na obuv.

12. Do uzavřené, zejména usňové obuvi, po vyzutí napněte napínáky odpovídající velikosti.

13. U obuvi ze syntetických materiálů se vyhýbejte náhlým změnám teploty a mrazu.

14. Žádnou obuv nelze prát v pračce.

15. Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením.


Ošetření jednotlivých druhů obuvi

Obuv z hladkých usní - zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem, případně vlhkou houbou. Suchou useň ošetřit vhodným krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem určeným pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy. Vyvarujte se častému používání samolešticích prostředků, raději dávejte přednost krému.


Vlasové materiály (velury a nubuky) - znečištění odstranit krepovým kartáčkem nebo speciální gumou, kartáčovat bez vydírání vlasu! Na ošetření jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích. Vlasová useň se nikdy nekrémuje!

Lakové a povrstvené usně - nečistoty odstranit měkkým textilem za sucha nebo za mokra. Povrch nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením. Před mrazem chraňte ošetřením speciálním prostředkem na lakové usně.

Plastové materiály - čistí se vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí vytře hadříkem.

Pryžové, gumové  materiály - omýt a nechat volně obeschnout.

Textilní obuv - čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny


Záruka

Na zakoupenou obuv se poskytuje záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání, tzn., že intenzivním užíváním může být životnost obuvi kratší, než záruční doba.


Záruka se nevztahuje na

  • změny obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování

  • veškeré změny obuvi, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nebo vlivem nesprávného užívání, ošetřování a neodborného zásahu

  • mechanicky poškozenou obuv a její části

  • opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití

  • obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi

  • pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi

  • na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň


Podmínky reklamace

Reklamaci je možné uplatnit pouze u prodejce, u kterého byla obuv zakoupena. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po projevení vady výrobku. Při používání vadného výrobku může dojít k zintenzivnění vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Obuv nebude přijata k reklamaci bez předložení originálu dokladu o koupi včetně řádně vyplněného záručního listu. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. Záruční list je nedílnou součástí dokladu o koupi a prodejce je povinen jej vyplnit ihned při prodeji zboží.
 
 
Pouze do 31. 3. 2018 od nás obdržíte každou čtvrtou a nejdražší položku ZDARMA. Využijte této akce s úsporou až 9.699 Kč za nejdražší pánský oblek nebo 1.699 Kč za nejdražší pánskou košili, obuv a další.
 


PARTNERSKÉ ŠKOLY

Partnerské školy BANDI VAMOS - Pánské oblekyZjistěte si, zda je vaše škola partnerem BANDI VAMOS. Pokud ano, ušetříte při nákupu obleku několik set korun.      

                                   Číst více ...

 


AKCE úpravy obleku ZDARMA

Pánský oblek můžete mít od nás upravený na Vaše míry ZDARMA. Seznamte se s AKCÍ Úpravy pánských obleků ZDARMA od profesionálních krejčí z Pánské obleky BANDI.

Čtěte více ...