Bandi obléká

Vladimír Beneš

Vladimír Beneš
Přední český neurochirurg Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Plzni. Specializuje se na problematiku chirurgické léčby ischemie mozku a experimentální léčbou míchy. Profesor Vladimír Beneš je držitelem řady prestižních ocenění. Jedním z nich je například SUPERSON Osobnost roku v anketě Czech Superbrands 2019.

Zdroj: Magazín Best of

Foto: Michaela Dzurna

Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Další osobnosti: