Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ujednání o zpracování osobních údajů


Účel a rozsah zpracování osobních údajů

BANDI VAMOS s.r.o., IČ 29450331, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00 a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží anebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:


1) Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů

za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu

zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále

informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady,

včetně platebních informací, jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.).

Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv

v případě sporu se zákazníkem.


2) Marketingové využití údajů

Podnikatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn

používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení

týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle

§ 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon a povolání za účelem nabízení obchodu a služeb.

V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.


Zákazník souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Zákazník souhlasí s tím, aby BANDI VAMOS s.r.o. vyhodnocovalo údaje o:


- nákupní historii (jaké zboží a kdy zákazník zakoupil),

- projeveném zájmu o nabízený sortiment (o jaké zboží měl zákazník zájem, kdy a zda zboží zakoupil),

- prodejních akcích, kterých se zákazník účastnil (např. akce určené pro prodej zboží konkrétním profesím),

- uplatněných nákupních šecích anebo výherních poukázkách a způsobu jejich nabytí,


tak, aby:


- mu mohlo být nabídnuto nové zboží či služby podobné těm, o které v minulosti projevil zájem nebo které zakoupil,

- mu mohly být poskytnuty nadstandartní služby při uplatnění reklamace (např. dohledání dokladu o prodeji při ztrátě původního dokladu),

- mohl být informován o připravovaných prodejních akcích pro jeho profesi,

- mu mohly být nabídnuty nákupní šeky v období, ve kterém je v minulosti zakoupil.


Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný́ vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat. BANDI VAMOS s.r.o. se zavazuje aktivně chránit zpracovávané osobní údaje a v žádném případě je bez souhlasu nepředávat třetím osobám.


Cookies 

Souhlasím s tím, aby provozovatel webových stránek BANDI VAMOS s.r.o., IČ 29450331, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00 za pomocí služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA zpracovával informace o mé IP adrese a mém nákupním chování (doba pobytu na webových stránkách, údaje o navštívených stránkách, údaje o zboží, o které jsem projevil zájem, využité odkazy na podstránky či externí odkazy na jiné webové stránky apod.), a to do dne odvolání tohoto souhlasu.

Účelem zpracování je tvorba statistiky návštěvnosti, personalizace a zpětného re-marketingu (pokud uživatel nakoupil na webu některý produkt, pak se tato informace dostane do informačního reklamního systému, jehož prostřednictvím jsou tomuto uživateli cíleně nabízeny podobné nebo související produkty s těmi, které v minulosti zakoupil nebo o ně projevil zájem). Jsem informován o svém právu kdykoli tento souhlas odvolat, což mohu provést formou zaslání e-mailu na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).


Správce a zpracovatel údajů

Pro zpracování vymezené ve shora uvedeném bodu 1 a 2 podnikatel využívá služeb dalších subjektů, jež jsou umístěny na webu www.Bandi.cz ZDE >>.

Příjemci údajů

Podnikatel osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný́ důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.


Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.


Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.


Zákazník, který́ se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.


V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový́ orgán Úřad pro ochranu osobních

údajů.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE>>

 
 

Pouze do 31. 12. 2018 od nás obdržíte každou čtvrtou a nejdražší položku ZDARMA. Využijte této akce s úsporou až 9.699 Kč za nejdražší pánský oblek nebo 1.699 Kč za nejdražší pánskou košili, obuv a další.
 


PARFÉM APRIMÉ FOR MEN

Nový parfém BANDI Aprimé for Men nyní v prodeji. Pořiďte si tuto luxusní parfémovou vodu pro muže, která opravdu voní.

 Čtěte více... 

 


AKCE úpravy obleku ZDARMA

Pánský oblek můžete mít od nás upravený na Vaše míry ZDARMA. Seznamte se s AKCÍ Úpravy pánských obleků ZDARMA od profesionálních krejčí z Pánské obleky BANDI.

Čtěte více ...