Záruční list

Záruční list

Záruční list

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili obuv u nás. Tento záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.

Veškerá obuv nabízená v prodejnách Pánské obleky BANDI splňuje požadavky obvyklé jakosti a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná. Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a společnosti BANDI VAMOS a.s. – síť prodejen BANDI VAMOS reklamační řád.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Je vystaven v každé prodejně Pánské obleky BANDI.

Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i záruční list, který Vás informuje o podmínkách záruky. Záruční list je nedílnou součástí dokladu o zaplacení, proto jej pečlivě uschovejte a v případě reklamace jej předložte současně s dokladem o zakoupené obuvi. Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů a částí obuvi, při nedodržení v návodu uvedených zásad ošetřování nemůže být jakákoli Vaše reklamace uznána.

Výběr, používání a údržba obuvi

1. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Poškození obuvi v důsledku jejího užití k nevhodnému účelu nelze v rámci reklamace uznat jako vadu.

2. Pečlivě vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nevhodně zvolený typ obuvi,nesprávná velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.

3. Obuv si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.

4. Obuv je nutno často střídat, zejména v nepříznivém počasí.

5. Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelovosti. Obuv určená ke konkrétnímu způsobu použití (plážová, přezůvková, sportovní, rekreační) obuv není vhodná k celodennímu nošení.

6. Při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci.

7. Usňová i textilní obuv s konfekčním šitím není vodotěsná. Voda může pronikat jak usní, tak šitím a spoji dílců. Odolnost proti promočení lze zvýšit použitím vhodných impregnačních přípravků na obuv.

8. Promáčená obuv se nesmí sušit v kontaktu ani bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.

9. Obuv, jenž je vybavena membránou, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř obuvi, musí být ošetřována pouze výrobky označenými vhodností k ošetření obuvi s membránou.

10. Vezmete na zřetel, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost. Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi.

11. Obuv po každém použití ošetřete dle typu a materiálu vhodnými prostředky na obuv.

12. Do uzavřené, zejména usňové obuvi, po vyzutí napněte napínáky odpovídající velikosti.

13. U obuvi ze syntetických materiálů se vyhýbejte náhlým změnám teploty a mrazu.

14. Žádnou obuv nelze prát v pračce.

15. Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením.

Ošetření jednotlivých druhů obuvi

Obuv z hladkých usní – zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem, případně vlhkou houbou. Suchou useň ošetřit vhodným krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem určeným pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy. Vyvarujte se častému používání samolešticích prostředků, raději dávejte přednost krému.

Vlasové materiály (velury a nubuky) – znečištění odstranit krepovým kartáčkem nebo speciální gumou, kartáčovat bez vydírání vlasu! Na ošetření jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích. Vlasová useň se nikdy nekrémuje!

Lakové a povrstvené usně – nečistoty odstranit měkkým textilem za sucha nebo za mokra. Povrch nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením. Před mrazem chraňte ošetřením speciálním prostředkem na lakové usně.

Plastové materiály – čistí se vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí vytře hadříkem.

Pryžové, gumové  materiály – omýt a nechat volně obeschnout.

Textilní obuv – čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny

Záruka

Na zakoupenou obuv se poskytuje záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání, tzn., že intenzivním užíváním může být životnost obuvi kratší, než záruční doba.

Záruka se nevztahuje na

 • změny obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování
 • veškeré změny obuvi, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nebo vlivem nesprávného užívání, ošetřování a neodborného zásahu
 • mechanicky poškozenou obuv a její části
 • opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití
 • obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi
 • pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi
 • na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň

Podmínky reklamace

Reklamaci je možné uplatnit pouze u prodejce, u kterého byla obuv zakoupena. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po projevení vady výrobku. Při používání vadného výrobku může dojít k zintenzivnění vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Obuv nebude přijata k reklamaci bez předložení originálu dokladu o koupi včetně řádně vyplněného záručního listu. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. Záruční list je nedílnou součástí dokladu o koupi a prodejce je povinen jej vyplnit ihned při prodeji zboží.

Nenechte si ujít novinky

Zadejte svůj e-mail a díky pravidelným newsletterům vám neuniknou žádné novinky, akce ani výprodeje.
Budete vždy držet krok s aktuálními módními trendy. A navíc ušetříte.

  i
  Nenechte si ujít jedinečné tipy na slevy, akce a výprodeje, díky kterým ušetříte až několik tisíc. Neuniknou vám ani novinky a užitečné rady, které vám zajistí, že budete oblečeni správně a podle nejnovějších módních trendů. Dáme vám o nich vědět pravidelně (nejvíce 1x týdně) prostřednictvím newsletteru.