Ke stažení

Pánské obleky BANDI – logotyp
Download info: file ZIP
Stáhnout logo BANDI VAMOS

Informace pro obchodní partnery

Pokud sjednáváte se společností BANDI VAMOS a.s., majitelem ochranné známky BANDI, BANDI VAMOS obchodní spolupráci, například o poskytnutí prostoru pro reklamu na vaší akci oproti finančnímu nebo věcnému plnění, vlastník ochranné známky BANDI, BANDI VAMOS, si vyhrazuje právo určení kde, kdy a jak bude ochranná známka prezentována. Tyto náležitosti musí být při obchodní spolupráci vždy upraveny předem smlouvou. Bez řádně uzavřené smlouvy nelze ochrannou známku BANDI, BANDI VAMOS užít a prezentovat na žádné akci.

Jedná se například o spolupráce s:

producenty filmů a seriálů
organizátory sportovních událostí
pořadateli kulturních a společenských akcí – plesy, semináře, taneční soutěže, taneční školy apod.

Informace pro provozovatele internetových stránek

V případě, že máte úmysl prezentovat ochrannou známku BANDI, BANDI VAMOS na svých internetových stránkách, například v referencích, požádejte předem o souhlas majitele ochranné známky. V případě, že uvedete ochrannou známku na své internetové stránky bez vědomí majitele ochranné známky, vystavujete se riziku, že se majitel ochranné známky bude domáhat práv, vyplývajících ze Zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

V případě udělení souhlasu si majitel ochranné známky BANDI, BANDI VAMOS vyhrazuje právo určení formy obsahu a způsobu prezentace reference na externích internetových stránkách.